In mid-April 2014 I went to the dutch island of Texel for a weekend. This page shows a selection of the photographs I took during my visit.

The lighthouse

The Texel lighthouse is an inevitable subject of Texel photos. It is not always easy to make interesting pictures of it. Using post-processing I’ve tried nevertheless to create something worth looking at.

Clouds and water

While I was there, a fierce wind created beautiful waves at the shore. The weather was quite varied anyway, so I had the opportunity to picture all kinds of skies. From deep blue to massive grey. By the way: a polarising filter is a useful addition in order to capture the beauty of deel blue or the contrast in cloudy skies!

Typically Texel

What is it that makes Texel so special in its kind? The lighthouse? The sheep? Bulb flowers? Sea and dunes? The many species of birds?

What is definitely unique, are the “schapenboeten” – sheep shelters. Half barns standing firmly with their backs to the wind (southwest). The southern half of Texel features many of these shelters. Just as there are many sheep…

The photos

Medio april 2014 ben ik een weekend op Texel geweest. Hier vind je een impressie van de foto’s die ik daar maakte.

De vuurtoren

De vuurtoren van Texel is een onvermijdelijk onderwerp op je Texelfoto’s. Het valt niet altijd mee om er een origineel plaatje van te maken. Ik heb geprobeerd om door middel van nabewerking toch een interessante foto te krijgen.

Wolken en water

Tijdens mijn bezoek stond er een stevige wind die zorgde voor mooie golven. Het weer was ook zeer gevarieerd, waardoor ik alle soorten luchten heb gehad, van strakblauw tot massief grijs. Een polarisatiefilter helpt trouwens goed om de mooie luchten te benadrukken!

Typisch Texel

Wat is typerend voor het mooie eiland Texel? De vuurtoren? De schapen? Bloembollen? Strand en duinen? De rijkdom aan vogelsoorten?

In elk geval de schapenboeten; halve schuurtjes die met de kont in de wind staan. Op de zuidelijke helft van Texel zijn er genoeg te vinden. Net als schapen trouwens…

De foto’s